گروه رایانه افزار بیستون فعالیت خود را در بستر وب بعد از گذشت یک سال دوباره آغاز نموده است.

امید واریم  بزودی شاهد ارائه خدمات هرچه بهتر به مشتریان خود باشیم