Breaking News

سوالات امتحان روز دوشنبه درس حسابداری تکمیلی یازدهم حسابداری

سوالات امتحان روز دوشنبه درس حسابداری تکمیلی یازدهم حسابداری : لینک های دانلود :   سوالات تستی فصل اول سوالات تستی فصل دوم سوالات تستی فصل سوم سوالات عملی حسابداری تکمیلی از فصل اول تا جایی که درس داده شده خواهد بود

Read More »

سوالات تئوری درس حقوق و دستمزد

با سلام نکته مهم برای امتحان میانترم روز چهارشنبه  1397/08/23 :   از میان سوالات یک تا چهل 20 سوال به عنون سوال امتحانی در نظر گرفته خواهد شد.   لینک اصلی دانلود فایل سوالات کلیک کنید   لینک کمکی دانلود فایل سوالات کلیک کنید

Read More »